ORGANIZATOR:

 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Wydział Geoinżynierii,
Górnictwa i Geologii

Katedra Górnictwa i Geodezji

 

 


KOMITET NAUKOWY:

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

Dr hab. inż. Ryszard Błażej, prof. uczelni - przewodniczący 

Prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra 

Prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz
Dr hab. inż. Robert Król, prof. uczelni
Dr hab. inż. Leszek Jurdziak, prof. uczelni 
Dr hab. inż. Radosław Zimroz, prof. uczelni
Dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. uczelni

 

Dr hab. inż. Ryszard Błażej, prof. uczelni -przewodniczący

Dr inż. Mirosław Bajda – sekretarz

Bartłomiej Chmura


 

XXIII SZKOŁA NAUKOWA

Od 28 do 30 września 2020 r. w Kudowie-Zdroju odbędzie się XXIII Jesienna Szkoła Naukowa pt. „Podstawowe problemy transportu przenośnikowego”.

Jesienna Szkoła Naukowa z zakresu transportu taśmowego odbywa się cyklicznie od 1978 r. Inicjatorem tych spotkań, integrujących środowisko pracowników nauki, projektantów i konstruktorów, producentów i użytkowników urządzeń transportu taśmowego, był nieżyjący już prof. Tadeusz Żur – twórca wrocławskiej szkoły naukowej transportu taśmowego. Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w Karpaczu i została przyjęta bardzo życzliwie przez wszystkich jej uczestników. Formuła spotkań, polegająca na szkoleniu poprzez wymianę doświadczeń, była bardzo trafna. Po kilku pierwszych edycjach okazało się, że cykl spotkań co dwa lata jest optymalny, a podstawową i ciągle aktualną tematyką są zagadnienia związane z taśmami przenośnikowymi i szeroko rozumianym transportem taśmowym.

 

Organizatorem jest Katedra Górnictwa i Geodezji Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Materiały konferencyjne będą opublikowane w kwartalniku „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze”

 

Już dziś zapraszamy na XXIII Szkołę Naukową, która odbędzie się w 2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące następnej Szkoły będą dostępne w terminie późniejszym na stronie http://conf-transport.pwr.wroc.pl oraz w czasopismach branżowych.

 


WSTĘPNY ROGRAM  XXIII SZKOŁY NAUKOWEJ:

28.09.2020

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

Od 12.00

Obiad

14:00

Otwarcie konferencji, przywitanie gości oraz Referat Inauguracyjny

15:30

OBRADY SESJI I

16:00

Przerwa na kawę

17:15

OBRADY SESJI II

17:30

Biesiada staropolska w plenerze

19:30

29.09.2020

Śniadanie

07:30 – 09:00

Wycieczka /dla chętnych osób/

9:00

Obiad

14:00

OBRADY SESJI III

15:30

Przerwa na kawę

17:15

OBRADY SESJI IV

17:30

Uroczysta kolacja 

20:00

30.09.2020

Śniadanie

07:30 – 09:00

ewentualne OBRADY SESJI V

09:00

Wyjazd uczestników konferencji

11:00

 


 

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

Hotel Verde Montana; 57-350 Kudowa Zdrój; ul. 1 Maja 25a
Hotel „Verde Montana” położony jest w Kotlinie Kłodzkiej w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych,
w cichym zakątku XVIII wiecznego uzdrowiska Kudowa Zdrój, 1,5 km od międzynarodowej trasy E-67 (drogi krajowej nr 8)
Współrzędne  GPS:   szerokość geograficzna:  +50° 26' 37" N
                               długość geograficzna:     +16° 55' 01" E

 

PROBLEMATYKA  XXIII SZKOŁY NAUKOWEJ:

·         Doświadczenia w zakresie laboratoryjnych i przemysłowych badań przenośników taśmowych i ich podzespołów (krążników, napędów, przekładni) – nowe technologie pomiarowe i przetwarzania wyników;

·         Eksploatacja taśm przenośnikowych (monitorowanie, analiza uszkodzeń, komputerowe zarządzanie, rynek, normy) oraz badanie właściwości taśm i ich połączeń;

·         Energooszczędne rozwiązania w transporcie taśmowym – modelowanie warunków pracy i wymiarowanie przenośników;

·         Ekonomiczne i środowiskowe aspekty stosowania transportu przenośnikowego.

 


KONTAKT:
Dr inż. Mirosław Bajda – sekretarz
tel 71 320 68 92

e-mail: conf_transport@pwr.wroc.pl

 


POPRZEDNIE SZKOŁY NAUKOWE:

2018     2016     2014     2012     2010     2008     2006     2004     2002     2000